Лекции в ВидеоФормате
Для Твоего Престижа

Training Center

Google


Google


Google


Шкідливі виробничі фактори та їх класифікація.

Автор: НБТЦ

Дата: 2013-01-29

Шкідливий виробничий фактор – фактор середовища і трудового процесу, який може викликати професійну патологію, тимчасове чи стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних та інфекційних захворювань. При значному збільшенні рівня і тривалості впливу на організм шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним.

Шкідливими виробничими факторами можуть бути:

- фізичні фактори: температура, вологість і рухомість повітря, температура навколишніх поверхонь, неіонізуючі електромагнітні випромінювання (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне, лазерне, мікрохвильове, радіочастотне, низькочастотне), статичні електричні і магнітні поля, іонізуючі і рентгенівські випромінювання, виробничий шум, вібрація (локальна, загальна), ультразвук, інфразвук, освітлення (відсутність натурального освітлення, недостатнє освітлення, сліплячий блиск, підвищена пульсація освітленості);
- хімічні фактори, в тому числі деякі речовини біологічного походження (антибіотики, вітаміни, гормони, ферменти);
- біологічні фактори: патогенні мікроорганізми, мікроорганізми продуценти, препарати, що містять живі клітини і спори мікроорганізмів, білкові препарати;
- фактори трудового процесу, що характеризують тяжкість фізичної праці: фізичне динамічне навантаження, маса вантажу, що піднімається та переміщується, стереотипні робочі рухи, систематичне навантаження, робоча поза, нахилення корпусу, переміщування в просторі;
- фактори трудового процесу, що характеризують напруженість праці: інтелектуальні, сенсорні, емоціональні навантаження, монотонність навантажень. Режим роботи.

Тяжкість праці – характеристика трудового процесу, що визначає ступінь загальних енергозатрат, переважно навантаження на опорно-руховий апарат, сердечно-судин-ну і інші системи.

Напруженість праці – характеристика трудового процесу, що відображає головним чином навантаження на центральну нервову систему.

Просмотров: 3185


Оцените: 1 2 3 4 5